Grupa Masterplast

Założona w 1997 roku Grupa Masterplast jest największym węgierskim producentem materiałów budowlanych w regionie Europy Środkowej. Masterplast Hungária Kft. jest głównym dostawcą krajowych firm handlujących materiałami budowlanymi.

Produkty i produkcja

Masterplast ma  decydującą pozycję na rynku elementów izolacji fasad, izolacji  budynków i systemów suchej zabudowy, a także zapewnia zaplecze produkcyjne i strategiczną współpracę producentów w zakładach produkcyjnych Grupy na Węgrzech i w Serbii.

Dostawca usług biznesowych

Dzięki zorientowanemu na klienta systemowi sprzedaży, ciągłemu monitorowaniu jakości wytwarzanych i wprowadzanych na rynek produktów, stabilnemu zapleczu dostaw produktów i elastycznym rozwiązaniom logistycznym, zapewniamy naszym partnerom konkurencyjne usługi biznesowe.

Zrównoważony rozwój

Masterplast przywiązuje wielką wagę do zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i ochrony środowiska, zarówno w swoich procesach wewnętrznych, produkcji oraz w obszarze rozwoju własnych produktów.

Misja

Masterplast zamierza rozwijać się dzięki swoim konkurencyjnym produktom jak i portfolio usług ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb partnerów biznesowych.