Wbudowane pływające konstrukcje podłogowe zapewniają efekt dźwiękochłonny, gdy są instalowane w betonie podłogowym, warstwach jastrychu wzdłuż konstrukcji ścian lub w sekcjach wokół wznoszących się konstrukcji.

Properties