Efektywność energetyczna przede wszystkim: przyspieszenie do celu 2030 na poziomie 32,5%


  Komisja Europejska przyjęła trzy zalecenia, aby pomóc państwom członkowskim w przejściu na czystą energię w praktyce.   Stawianie wydajności energetycznej na pierwszym miejscu jest kluczowym celem UE, ponieważ oszczędności energii są najprostszym sposobem oszczędzania pieniędzy dla konsumentów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. UE wyznaczyła wiążące cele dotyczące zmniejszenia zużycia energii poprzez poprawę efektywności energetycznej […]

 

Komisja Europejska przyjęła trzy zalecenia, aby pomóc państwom członkowskim w przejściu na czystą energię w praktyce.

 

Stawianie wydajności energetycznej na pierwszym miejscu jest kluczowym celem UE, ponieważ oszczędności energii są najprostszym sposobem oszczędzania pieniędzy dla konsumentów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. UE wyznaczyła wiążące cele dotyczące zmniejszenia zużycia energii poprzez poprawę efektywności energetycznej do 2030 r. O co najmniej 32,5% w porównaniu ze scenariuszem „normalnej działalności”.

 

 

 

Zalecenia zawierają szczegółowe wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sposobu wdrożenia i najlepszego wdrożenia różnych aspektów zmieniającej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, która obowiązuje od grudnia 2018 r. W szczególności zalecenia dotyczą:

  • praktycznego wdrożenia obowiązku oszczędności energii w okresie od 1 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2030 r.
  • zmiana przepisów dotyczących pomiaru i rozliczeń energii cieplnej
  • wydajności ogrzewania i chłodzenia

 

 

 

Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania zmienionej dyrektywy do 25 czerwca 2020 r., A do nowych przepisów dotyczących indywidualnego pomiaru i rozliczeń – do 25 października 2020 r.