Mogą być stosowane jako bariera paroszczelna po wewnętrznej stronie izolacji termicznej.

Properties